Kayış

V Kayışlar

        Normal, Dar Kesitli, Dişli, Bantlı V Kayışlar

Triger Zaman Kayışları

        Trapez Dişli Triger Zaman Kayışları: MXL, XL, L, H, XH, XXH

        Yuvarlak Dişli Triger Zaman Kayışları: 2M, 3M, 5M, 8M, 14M, 20M

        Çelik Telli Triger Zaman Kayışları: T5, T10

Poly V Kayışlar

        PH, PJ, PK, PL, PM

Konveyör Bant Kayışları